Εκδόσεις

Εκδόσεις

Εκδόσεις

Η εταιρία μας αναλαμβάνει ολοκληρωμένες υπηρεσίες έκδοσης εντύπων. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε μερικές από τις εργασίες μας σχετικά με τις εκδόσεις:

  • Κάθε είδους βιβλία, εκτυπωμένα ή ψηφιακά (ebooks)
  • Χάρτες
  • Τουριστικοί Οδηγοί
  • Περιοδικά
  • Εφημερίδες
  • Κατάλογος – Μενού
  • Συσκευασία
...από ένα έως χιλιάδες τεμάχια, & σε ebook (ηλεκτρονικη έκδοση)

Subscribe to this RSS feed