Εταιρική Ταυτότητα

Η βασική και πρώτη χρήση του λογότυπου είναι η εταιρική ταυτότητα. Η ομοιόμορφη εισαγωγή του λογοτύπου κυρίως στις επαγγελματικές κάρτες, στα επιστολόχαρτα, στους φακέλους, και δευτερευόντως στα έντυπα, στα προϊόντα, στα αυτοκίνητα ή και αλλού της επιχείρησης, αποτελούν την εταιρική ταυτότητα της. Η εταιρική ταυτότητα χτίζει την εικόνα της εταιρείας σας. Για την εφαρμογή του λογότυπού σας στην εταιρική σας ταυτότητα, επικοινωνήστε μαζί μας και μη διστάσετε να μας ζητήσετε μια προσφορά.