Τηλεφωνικά κέντρα VoIP

Η επικοινωνία είναι ένας από τους βασικούς θεμέλιους λίθους μιας υγιούς επιχείρησης. Όπως κάθε άλλος τομέας της επιχείρησης, πρέπει να εξελιχθεί ώστε να μην αποτελεί τροχοπέδη στη συνολική ανάπτυξη της επιχείρησης. Το VoIP είναι η φυσική εξέλιξη της κλασσικής τηλεφωνίας, αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στις τηλεπικοινωνίες και χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο παγκοσμίως. Παράλληλα παρέχει πληθώρα πλεονεκτημάτων κι ευκολιών σε σύγκριση με τη χρήση αναλογικών τηλεφωνικών κέντρων.

Ας δούμε όμως τι είναι το VoIP και πως λειτουργεί...

Η λέξη VoIP προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Voice over IP, δηλαδή μεταφορά της φωνής μέσω δικτύων IP. Με πιο απλά λόγια, για να μεταφέρουμε τη φωνή δε χρειαζόμαστε πλέον ένα ζεύγος καλωδίων από τη μία άκρη στην άλλη, αλλά οποιοδήποτε δίκτυο βασίζεται στην τεχνολογία του Internet (Internet Protocol)

Η νέα αυτή τεχνολογία φέρνει πληθώρα νέων χαρακτηριστικών κι ευκολιών, παρακάτω περιγράφεται ένα μικρό μέρος αυτών:

  • Εξοικονόμηση πόρων καθώς μέσω ενός δικτύου δρομολογούνται πολλαπλές υπηρεσίες
  • Χαμηλότερο κόστος κτήσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεφωνικών κέντρων VoIP
  • Χαμηλότερο συνολικά κόστος τηλεπικοινωνιών
  • Δυνατότητα δρομολόγησης μιας κλήσης σε διαφορετικές συσκευές (π.χ. τηλέφωνο, fax, email, αυτοματοποιημένο σύστημα, κ.α.)
  • Δυνατότητα Fax to email για λήψη των εισερχόμενων Fax στο email
  • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων δρομολόγησης των κλήσεων με βάση τα στοιχεία αυτών (ημέρα, ώρα, αριθμός καλούντος, κλπ)
  • Δυνατότητα χρήσης ενός γεωγραφικού αριθμού (π.χ. 210 xxxxxxx) ως κινητό
  • Δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών IVR, nested IVRs, κλπ
  • Δυνατότητα διασύνδεσης γεωγραφικά απομακρυσμένων γραφείων και λειτουργία αυτών ως «εσωτερικά»

Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας μαζί μας για να σας προτείνουμε τρόπους να μειώσετε το κόστος των τηλεπικοινωνιακών σας αναγκών.

Υπηρεσία:
Τηλεφωνικά κέντρα VoIP
Χαρακτηριστικά:
Χαμηλό κόστος κλήσεων
Χαμηλό κόστος εξοπλισμού
Πληθώρα δυνατοτήτων
Σταθερό σε κινητό
Προσιτές τιμές

Δεχόμαστε και Bitcoin