Ονόματα [.gr]

Για να προβληθεί μια ελληνική επιχείρηση στο διαδίκτυο, θα πρέπει καταρχάς να επιλέξει ένα όνομα χώρου [.gr] με το οποίο θα τη βρίσκουν οι ενδιαφερόμενοι. Επειδή τα ονόματα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας είναι σημαντικό να καταχωρηθεί αμέσως το όνομα που έχει επιλεγεί, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να καταχωρηθεί από άλλους.

Καταχώρηση ονομάτων χώρου [.gr]

Η ATGroup αποτελεί επίσημο καταχωρητή ονομάτων χώρου [.gr] με αριθμό πρωτοκόλλου Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων W2045/24-04-15. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να καταχωρούμε εκ μέρους των πελατών μας ονόματα χώρου [.gr] σε πολύ προσιτές τιμές, γρήγορα και με απλές διαδικασίες.

Ανανέωση ονομάτων χώρου [.gr]

Εκτός από την αρχική καταχώρηση αναλαμβάνουμε και την ανανέωση ήδη καταχωρημένων ονομάτων χώρου [.gr]. Για να μπορέσουμε να ανανεώσουμε ένα όνομα χώρου [.gr] το οποίο δεν έχουμε καταχωρήσει οι ίδιοι, θα πρέπει προηγουμένως να πραγματοποιηθεί αλλαγή καταχωρητή, από τον παλιό στην ATGrpoup. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο πελάτης αιτείται στον καταχωρητή του τη γνωστοποίηση του κωδικού εξουσιοδότησης του ονόματος χώρου [.gr] τον οποίο μας παραδίδει για να πραγματοποιήσουμε την αλλαγή καταχωρητή. Στη συνέχεια προχωρούμε στην ανανέωση του ονόματος. Τόσο απλά!

Μεταβίβαση ονομάτων χώρου [.gr]

Σε ειδικές περιπτώσεις υπάρχει η ανάγκη μεταβίβασης ενός ονόματος χώρου από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε ένα άλλο. Η ATGroup είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένη για να αναλαμβάνει κι αυτές τις περιπτώσεις.

Ειδικές εκπτώσεις!

Όσοι πελάτες μας επιλέξουν να καταχωρήσουν ή να αναννεώσουν ένα όνομα χώρου [.gr] και πληρώσουν με Bitcoin, θα λάβουν ειδική έκπτωση 10%. Αναλυτικές πληροφορίες για το τι είναι το Bitcoin μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα BitcoinX.gr

Υπηρεσία:
Ονόματα χώρου [.gr]
Χαρακτηριστικά:
Καταχώρηση
Ανανέωση
Μεταβίβαση
Απλές διαδικασίες
Προσιτές τιμές

Δεχόμαστε και Bitcoin