Ερωτηματολόγιο

Ο βασικός κριτής οποιασδήποτε επιχείρησης που έχει πελάτες είναι ο ίδιος ο πελάτης. Είναι λοιπόν κρίσιμης σημασίας για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης να γνωρίζουμε τι πιστεύει ο πελάτης για αυτή, αν έμεινε ικανοποιημένος, τι θα ήθελε να αλλάξουμε ή διορθώσουμε κλπ.

Ένας ευχαριστημένος πελάτης είναι για πάντα πελάτης!

Σε αρκετές περιπτώσεις όμως διαπροσωπικής επαφής κι επικοινωνίας, ο πελάτης ενδέχεται να μη μας δώσει από μόνος του τη γνώμη του ή τις παρατηρήσεις του, για αυτό είναι απαραίτητο να τις εκμαιεύσουμε με κάποιο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης του πελάτη.

Πως λειτουργεί

Το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης πελατών είναι μια Cloud εφαρμογή που εμφανίζει μέσω μιας ιστοσελίδας στον πελάτη τις ερωτήσεις που έχουμε συντάξει, με τη σειρά που έχουμε επιλέξει. Ο πελάτης μπορεί να καταθέσει τις απόψεις του με έναν εύκολο, γρήγορο κι αν θέλουμε ανώνυμο τρόπο. Στη συνέχεια, οι απαντήσεις των πελατών καταμετρούνται κι ομαδοποιούνται, παρέχοντάς μας έτσι μια σαφή εικόνα για το πως «βλέπουν» οι πελάτες μας την επιχείρηση. Με βάση αυτά τα στοιχεία, μπορούμε στη συνέχεια να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις βελτίωσης των υπηρεσιών.

Σε ποιους απευθύνεται

Πιστεύουμε πως ο σχεδιασμός και η χρήση ενός ερωτηματολογίου ικανοποίησης πελατών απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση έχει πελάτες. Είτε πρόκειται για εμπορική επιχείρηση, είτε για παροχή υπηρεσιών, η γνώμη του πελάτη είναι το βασικότερο εργαλείο διατήρησης αλλά και διεύρυνσης της πελατειακής βάσης.

Βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής

  • Επιλογή για επώνυμο ή ανώνυμο ερωτηματολόγιο
  • Δυνατότητα εμφάνισης επόμενων ερωτήσεων ανάλογα με τις προηγούμενες απαντήσεις
  • Διαρκή ή με χρονικό όριο ερωτηματολόγια
  • Δυνατότητα για επιλογή μεταξύ δημόσιας εμφάνισης των αποτελεσμάτων ή όχι

Άλλοι τρόποι χρήσης της εφαρμογής

Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλους σκοπούς όπως π.χ. η καταμέτρηση τάσεων, προτιμήσεων, διάφορων στατιστικών στοιχείων, κ.α.

Στην ATGroup γνωρίζουμε πως το πελατολόγιο είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης πελατών της δικής σας επιχείρησης κι αποκτήσετε όλες της απαραίτητες πληροφορίες που σας χρειάζονται για την επιτυχημένη επέκτασή του.

Είδος εφαρμογής:
Ερωτηματολόγιο
Περιβάλλον εφαρμογής:
Βασισμένο στο Web
Διάθεση:
Ανοιχτού κώδικα
Άδεια χρήσης:
GPL
Γλώσσα προγραμματισμού:
PHP, MySQL
Επικοινωνία:
Επικοινωνήστε μαζί μας